کرمان موتوردفتر مرکزی
آدرس: تهران، کیلومتر ۱٦ جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان صدف
(نقشه مکان یاب)
پست الکترونیک: info[at]kermanmotorco[dot]com

کارخانه
آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده بم-زاهدان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
(نقشه مکان یاب)
پست الکترونیک: info[at]kermanmotorco[dot]com

ارتباط با مشتری
تلفن: ۴۲۷۲۴ - ۰۲۱ | نمابر: ۴۲۷۲۴ - ۰۲۱

دفتر فروش
آدرس: تهران، کیلومتر ۱٦ جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان صدف
(نقشه مکان یاب)
پست الکترونیک: info[at]kmcsales[dot]ir

تعمیرگاه مرکزی
آدرس: تهران، کیلومتر ۱٦ جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، بلوار نخل
(نقشه مکان یاب)
تلفن: ٦۵٦۱ ۴۴۹۸ - ۰۲۱ | نمابر: ٦۵٦۰ ۴۴۹۸ - ۰۲۱