طراحی

انعکاسی از یک زیبایی مدرن و بی انتها

چراغ ها

چراغ ها

بیشتر بدانید

امکانات

امکانات

بیشتر بدانید

چرخ ها

چرخ ها

بیشتر بدانید

تجهیزات

زندگی هوشمند به سبکی نوین

صندلی ها

صندلی ها

بیشتر بدانید

کنسول میانی

کنسول میانی

بیشتر بدانید

ایمنی

آرامشی در پرتو امنیت

ایربگ ها

ایربگ ها

بیشتر بدانید

سیستم های ایمنی

سیستم های ایمنی

بیشتر بدانید

عملکرد

برازنده

موتور 2.4 لیتری بنزینی

موتور 2.4 لیتری بنزینی

بیشتر بدانید

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

بیشتر بدانید