طراحی

طراحی فراتر از مرزها برای خودرویی که پیشران است

توضیحات

جلو پنجره حجیم و عضلانی النترا چهره شهری آن را مدرن تر كرده و ظرافت دركلیه خطوط طراحی آن دیده می شود، به طوریكه زیبایی خیره كننده آن موجب تمایز این خودرو در سطح شهر می گردد.

تایرها چراغ ها امکانات

راحتی در انحصار شما

راحتی در انحصار شما

راحتی در انحصار شما

خودرویی بی مانند، قطعاً النترا

هیوندای خودرویی برای آینده طراحی کرده است. خودرویی که هم ظاهر آن فریبنده است و هم در باطنش کارایی و توانایی نهفته است. این روزها، خودرو شما باید بازتاب شخصیتتان باشد. با کارایی بالا و ویژگی های پیشرفته ادغام شده در همه قسمت های خودرو، النترا فراتر از نیازهای رانندگی مدرن پیش می رود.

نور بیشتر و نافذ تر نسبت به لامپ های معمولی.
در شرایط نا مساعد جوی باعث می شود که بهتر ببینید.
هم صدای کمتر و هم عملکرد بهتر نسبت به برف پاک کن های معمولی دارد.
این LED ها نمای زیبایی به خودرو میبخشد و هم در هنگام پیچیدن دید را برای رانندگان پشت سر شما بهتر میکند.