تجهیزات

راحتی در انحصار شما

توضیحات

خودروی النترا علاوه بر طراحی مدرن خود با لیست کاملی از تجهیزات، رفاه بیشتری را برای سرنشینان فراهم آورده و رانندگی دلپذیری را در جاده فراهم می کند.

درب ها صندلی ها امکانات

خودرویی بی مانند، قطعاً النترا

خودرویی بی مانند، قطعاً النترا

خودرویی بی مانند، قطعاً النترا

خودرویی بی مانند، قطعاً النترا

هیوندای خودرویی برای آینده طراحی کرده است. خودرویی که هم ظاهر آن فریبنده است و هم در باطنش کارایی و توانایی نهفته است. این روزها، خودرو شما باید بازتاب شخصیتتان باشد. با کارایی بالا و ویژگی های پیشرفته ادغام شده در همه قسمت های خودرو، النترا فراتر از نیازهای رانندگی مدرن پیش می رود.

در هوای سرد دستان خود را گرم نگه دارید
هرگاه روی شیشه بخار جمع شود، سنسورها فعال شده و شیشه را شفاف می سازند.
سنسور با تشخیص میزان قطرات باران، سرعت حرکت برف پاک کن را تنظیم می کند.
جریان هوا به راحتی توسط سرنشینان عقب قابل تنظیم است.
با داشتن کلید هوشمند در جیب خود، با فشردن یک دکمه خودرو خود را روشن و خاموش کنید.
راننده و کمک راننده می توانند با استفاده از سیستم تهویه صندلی های جلو که دارای 3 نوع تنظیم می باشند در فصول گرم سال از آن بهره ببرند.
راننده و کمک راننده هرکدام به صورت جداگانه می توانند دمای هوا را برای خود تنظیم کنند.