ایمنی

اوج اطمینان

توضیحات

تضمین یک رانندگی مطمئن حفظ جان سرنشینان در تصادفات می باشد. النترا با داشتن تجهیزات ایمنی مانند سیستم کامل ایربگ ها، استفاده از فولاد مقاوم در ساخت بدنه و سایر تجهیزات ایمنی به کار رفته در خودرو می تواند در لحظه بروز خطر حافظ ایمنی سرنشینان باشد.

ایربگ ایمنی دوربین

سیستم کامل ایربگ ها، دوربین دید عقب، سنسور های پارک و سایر تجهیزات، تضمین رانندگی ایمن

سیستم کامل ایربگ ها، دوربین دید عقب، سنسور های پارک و سایر تجهیزات، تضمین رانندگی ایمن

سیستم کامل ایربگ ها، دوربین دید عقب، سنسور های پارک و سایر تجهیزات، تضمین رانندگی ایمن

خودرویی بی مانند، قطعاً النترا

هیوندای خودرویی برای آینده طراحی کرده است. خودرویی که هم ظاهر آن فریبنده است و هم در باطنش کارایی و توانایی نهفته است. این روزها، خودرو شما باید بازتاب شخصیتتان باشد. با کارایی بالا و ویژگی های پیشرفته ادغام شده در همه قسمت های خودرو، النترا فراتر از نیازهای رانندگی مدرن پیش می رود.

هنگام آغاز حركت در سر بالایی ها، این سیستم به صورت موقت ترمز ها را درگیر كرده و مانع از عقب گرد خودرو می شود و به شما فرصت كافی برای فشردن پدال گاز خواهد داد.
این سیستم با تشخیص و كاهش افت پایداری در هنگام ترمز یا چرخش ناگهانی خودرو، باعث حفظ پایداری خودرو می شود. این امر با اعمال نیروی ترمز به صورت خودكار و مجزا به هریك از چرخ ها و همچنین كاهش قدرت موتور، صورت می گیرد.
این سیستم قابلیت حفظ سرعت از پیش تعیین شده توسط شما را بدون نیاز به فشردن پدال گاز دارد.
اگر خودرویی از پشت سر و در نقطه كور به شما نزدیك شود، BSD آن را تشخیص داده و چراغ اخطار مربوطه را روی آینه جانبی روشن می كند.همچنین در هنگام راهنما زدن، صدایی از خود تولید می كند.
با ایجاد صدای هشدار در صورت نزدیك شدن به هر جسمی، پارك كردن را برای شما تسهیل می كند.
این دوربین نیز در پارك كردن به كمك شما می آید. با توجه به خطوط راهنما روی LCD میتوانید خودرو خود را در جای مناسب پارك كنید.
ایربگ جلو و زانویی برای راننده، ایربگ كمك راننده، دو ایر بگ جانبی و دو ایربگ پرده ای امنیت شما را تضمین می كند. به عنوان بخشی از سیستم فراگیر كیسه های هوای النترا، حتی ایربگ زانویی نیز برای راننده در نظر گرفته شده است.
بيش از %53 شاسي النترا از فولاد پيشرفته با مقاومت بالا تشكيل شده است كه موجب سختي و استحكام شاسي و در نتيجه پايداري مطلوب تر و عملكرد بهتر خودرو مي شود.