طراحی

زیبا و مسحور کننده

چرخ ها

چرخ ها

بیشتر بدانید

چراغ ها

چراغ ها

بیشتر بدانید

امکانات

امکانات

بیشتر بدانید

تجهیزات

نهایت راحتی

کنسول میانی

کنسول میانی

بیشتر بدانید

صندلی ها

صندلی ها

بیشتر بدانید

ایمنی

ایمن از هر لحاظ

کنترل ایستایی در سر بالایی

کنترل ایستایی در سر بالایی

بیشتر بدانید

سیستم های ایمنی

سیستم های ایمنی

بیشتر بدانید

عملکرد

کوچک در ابعاد، بزرگ در عملکرد

موتور 1.4 لیتری بنزینی

موتور 1.4 لیتری بنزینی

بیشتر بدانید

گیربکس 4 سرعته اتوماتیک

گیربکس 4 سرعته اتوماتیک

بیشتر بدانید