همکاری با شرکای تجاری قدیمی با تمام توان ادامه خواهد یافت

همکاری با شرکای تجاری قدیمی با تمام توان ادامه خواهد یافت

به اطلاع علاقمه مندان و دوستداران محصولات کرمان موتور میرساند، با توجه به راه اندازی وب سایت هیوندای کرمان موتور، وب سایت محصولات جک و لیفان به آدرس http://www.kermanmotorco.com منتقل گردیده است.

بازگشت به فهرست اخبار