لیست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های محصولات هیوندای، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان و یا کد نمایندگی، از فرم تعبیه شده استفاده کنید:

جستجو بر اساس استان/کد نمایندگی


فروشفروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیارخدمات در محلخدمات در محل

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 820

 • مدیریت: رستمی
 • نشانی: شیراز - بلوار باهنر شمالی، بعد از ساختمان دریس
 • تلفن فروش: 38424941 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 38423312 - 071
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 16:30 - پنجشنبه: 7:30 تا 13
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 16:30 - پنجشنبه: 7:30 تا 13
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 821

 • مدیریت: شرکت سالار موتور پارسیان (سالاری)
 • نشانی: شیراز - انتهای بلوار امیرکبیر، حدفاصل چهار راه سرباز و شرکت نفت، نبش کوچه 49
 • تلفن فروش: 38207970-5 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 38207970-5 - 071
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 15:30 تا 18:30 - پنجشنبه: 8 تا 13
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 15:30 تا 18:30 - پنجشنبه: 8 تا 13
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 823

 • مدیریت: شركت بازرگانی شیراز تسلیم
 • نشانی: شیراز - بلوار سلمان فارسی، مجتمع مرکزی خودرو شیراز
 • تلفن فروش: 37326685 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 37326686 - 071
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 17:30 - پنجشنبه: 8 تا 12
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 17:30 - پنجشنبه: 8 تا 12
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب