لیست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های محصولات هیوندای، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان و یا کد نمایندگی، از فرم تعبیه شده استفاده کنید:

جستجو بر اساس استان/کد نمایندگی


فروشفروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیارخدمات در محلخدمات در محل

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 900

 • مدیریت: شرکت بازرگانی هزار (برازوان)
 • نشانی: کرمان - ابتدای اتوبان هفت باغ علوی
 • تلفن فروش: 33257803 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33257802 - 034
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه: 7:30 تا 13
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه: 7:30 تا 13
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 901

 • مدیریت: یوسفی
 • نشانی: رفسنجان - خیابان مطهری، جنب شرکت پارس گاز
 • تلفن فروش: 34280793 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34267586 - 034
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 16 تا 19 - پنجشنبه: 8 تا 14
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 16 تا 19 - پنجشنبه: 8 تا 14
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 902

 • مدیریت: شرکت گاتا موتور پارس (دلیلی)
 • نشانی: کرمان - بلوار شهید صدوقی، نرسیده به والفجر جنوبی
 • تلفن فروش: 32614495 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32614495 - 034
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 16 - پنجشنبه: 8 تا 13
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 16 - پنجشنبه: 8 تا 13
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب