لیست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های محصولات هیوندای، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان و یا کد نمایندگی، از فرم تعبیه شده استفاده کنید:

جستجو بر اساس استان/کد نمایندگی


فروشفروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیارخدمات در محلخدمات در محل

فروشخدمات پس از فروشامداد سیار
کد نمایندگی 621

  • مدیریت: دادملکشاهی
  • نشانی: کرمانشاه - خيابان سوم دیزل آباد، انتهای خيابان چوب فروشها
  • تلفن فروش: 38282364-38271111 - 083
  • تلفن خدمات پس از فروش: 38282364-38271111 - 083
  • امداد سیار: -
  • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 14:30 تا 17:30 - پنجشنبه: 8 تا 13
  • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 14:30 تا 17:30 - پنجشنبه: 8 تا 13
  • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب