لیست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های محصولات هیوندای، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان و یا کد نمایندگی، از فرم تعبیه شده استفاده کنید:

جستجو بر اساس استان/کد نمایندگی


فروشفروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیارخدمات در محلخدمات در محل

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی ۲۰۰

 • مدیریت: شرکت دیار بهمن شمال (میرخداوندی)
 • نشانی: رشت - کیلومتر 5 جاده رشت انزلی
 • تلفن فروش: 33255355 - 013
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33255355 - 013
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی ۲۰۱

 • مدیریت: شرکت بنیان خودرو زرین (قربانی)
 • نشانی: رشت - منطقه آزاد انزلی - روبروی مرکز شماره گذاری
 • تلفن فروش: 34257 - 013
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34257 - 013
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی ۲۰۲

 • مدیریت: شرکت خانه خودرو شمال(پورجبار)
 • نشانی: رشت - بلوار ولی عصر - روبروی فرودگاه بین المللی سردار جنگل - پلاک 23
 • تلفن فروش: 4-7731230 - 013
 • تلفن خدمات پس از فروش: 4-7731230 - 013
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب