لیست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های محصولات هیوندای، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان و یا کد نمایندگی، از فرم تعبیه شده استفاده کنید:

جستجو بر اساس استان/کد نمایندگی


فروشفروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیارخدمات در محلخدمات در محل

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 340

 • مدیریت: عرب خزائلی
 • نشانی: ساری - جاده نکاء، کیلومتر 10، جنب هتل بادله
 • تلفن فروش: 33736850 - 011
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33736850 - 011
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 12:30 , 14 تا 17 - پنجشنبه: 8 تا 15
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 12:30 , 14 تا 17 - پنجشنبه: 8 تا 15
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 341

 • مدیریت: صادقی
 • نشانی: آمل - کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد، نرسیده به هتل نیلوفر
 • تلفن فروش: 44288891 - 011
 • تلفن خدمات پس از فروش: 43081051 - 011
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 13 , 15 تا 19:30 - پنجشنبه: 8:30 تا 13
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 13 , 15 تا 19:30 - پنجشنبه: 8:30 تا 13
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 342

 • مدیریت: خورشیدی
 • نشانی: بایل - بلوار ولی عصر، کمربندی شرقی، نبش گلستان یازدهم، پایانه غرب
 • تلفن فروش: 3554-32375555 - 011
 • تلفن خدمات پس از فروش: 3554-32375555 - 011
 • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 15:30 تا 18:30 - پنجشنبه: 8 تا 13
 • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13 , 15:30 تا 18:30 - پنجشنبه: 8 تا 13
 • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب