لیست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های محصولات هیوندای، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان و یا کد نمایندگی، از فرم تعبیه شده استفاده کنید:

جستجو بر اساس استان/کد نمایندگی


فروشفروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیارخدمات در محلخدمات در محل

فروشخدمات پس از فروش
کد نمایندگی 981

  • مدیریت: شرکت تکتاز خودرو خلیج فارس
  • نشانی: بندرعباس - میدان 9 دی، بلوار سوم خرداد، خیابان جامی، خیابان جامی یک، کدپستی 7916931843
  • تلفن فروش: 33676718-33676716 - 076
  • تلفن خدمات پس از فروش: 33620862-33620864 - 076
  • ساعت کاری فروش: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13:30 , 16:30 تا 19:30 - پنجشنبه: 8 تا 14
  • ساعت کاری خدمات: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 13:30 , 16:30 تا 19:30 - پنجشنبه: 8 تا 14
  • نقشه مکان یابنقشه مکان یاب