طراحی

توجه به جزئیات

چرخ ها

چرخ ها

بیشتر بدانید

چراغ ها

چراغ ها

بیشتر بدانید

امکانات

امکانات

بیشتر بدانید

تجهیزات

آسایش و راحتی

کنسول میانی

کنسول میانی

بیشتر بدانید

صندلی ها

صندلی ها

بیشتر بدانید

ایمنی

ایمنی احساسات را تحت تاثیر قرار میدهد

سیستم ایربگ

سیستم ایربگ

بیشتر بدانید

ایربگ راننده و سرنشینان

ایربگ راننده و سرنشینان

بیشتر بدانید

عملکرد

قلبی تپنده تر

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

بیشتر بدانید

موتور 2.4 لیتری بنزینی

موتور 2.4 لیتری بنزینی

بیشتر بدانید