ایمنی

ایمنی احساسات را تحت تاثیر قرار میدهد

توضیحات

فناوری و ایمنی سوناتا از چشم ها مخفی است اما زمانی که به آنها نیاز پیدا کنید در خدمت شما خواهند بود. شما و سرنشینان خودرو همیشه در امنیت قرار خواهید داشت

ایربگ های پرده ای ایربگ های جلو ایربگ های سرنشینان

سوناتا با سطح تجهیزات بالا و مهندسی پیشرفته اطمینان بخش یک رانندگی ایمن

سوناتا با سطح تجهیزات بالا و مهندسی پیشرفته اطمینان بخش یک رانندگی ایمن

سوناتا با سطح تجهیزات بالا و مهندسی پیشرفته اطمینان بخش یک رانندگی ایمن

وقار، پویایی و ظرافت

رانندگی جنبه های مختلفی دارد. مهندسی خودروی سوناتا به منظور افزایش حداکثری در هریک از پارامترهای تاثیر گذار بر رانندگی صورت گرفته است. مدل کنونی سوناتا ارتقا یافته فلسفه نسل پیشین آن است. سوناتای جدید تعریفی نوین از خودروهای سدان می باشد.

با یک کلید می توانید ترمز پارک را فعال یا غیرفعال نمایید.
این سیستم با روشن کردن نقاط کور در هنگام گردش دید بهتری را برای شما فراهم می کند.
کنترل پایداری الکترونیکی به صورت پیوسته حرکت فرمان را در مقایسه با حرکت گردشی چرخ ها کنترل کرده و موتور، سیستم ترمز و فرمان را در ترمزهای ناگهانی کنترل می نماید. این سیستم با انتقال نیروی ترمز به طور مستقل به هر یک از چرخ ها امکان کنترل بهتر خودرو و عدم لغزش آن را در پیچ ها فراهم می کند.
این سیستم آسایش بیشتری را برای راننده فراهم میکند و نگرانی حرکت ناخواسته خودرو به عقب در سربالایی ها را از بین می برد.
این فناوری خودروهایی که در نقاط کور بین آینه وسط و آینه های جانبی قرار می گیرند را شناسایی می نماید. همچنین در صورت نزدیک شدن خودرویی با سرعت بالا از عقب به شما هشدار خواهد داد.
سیستم کروز کنترل به شما اجازه میدهد با سرعتی ثابت حرکت نمایید. این قابلیت در سفرهای طولانی بسیار کارآمد است، زیرا علاوه بر حفظ سرعت میتوانید هم در مصرف سوخت صرفه جوبی کرده و هم بیشتر استراحت کنید.
کیسه های هوای راننده و سرنشین جلو در تصادفات از روبرو آسیب به سر و گردن سرنشینان جلو را کاهش خواهد داد. کیسه های هوای جانبی جلو سینه و لگن سرنشینان را مورد محافظت قرار می دهد. کیسه های هوای پرده ای جلو و عقب در تصادفات از کنار، حفاظت از سرنشینان را افزایش خواهد داد.