طراحی

هر لحظه درخشان است

چرخ ها

چرخ ها

بیشتر بدانید

چراغ ها

چراغ ها

بیشتر بدانید

امکانات

امکانات

بیشتر بدانید

تجهیزات

لحظه غافلگیری

کنسول میانی

کنسول میانی

بیشتر بدانید

صندلی ها

صندلی ها

بیشتر بدانید

ایمنی

لحظه خطر

ایربگ ها

ایربگ ها

بیشتر بدانید

سیستم های ایمنی

سیستم های ایمنی

بیشتر بدانید

عملکرد

لحظه تماس

موتور 2 لیتری بنزینی

موتور 2 لیتری بنزینی

بیشتر بدانید

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

بیشتر بدانید