طراحی

هر لحظه درخشان است

توضیحات

حس پویایی توسان حتی زمانی که حرکت نمی کند نیز قابل احساس است. تمامی جزئیات در طراحی خودرو به منظور ایجاد هیجان و اشتیاق در کنار یدیگر قرار گرفته اند.

چرخ ها چراغ ها امکانات

ایجاد هیجان و توجه به جزئیات، فلسفه طراحی توسان جدید

ایجاد هیجان و توجه به جزئیات، فلسفه طراحی توسان جدید

ایجاد هیجان و توجه به جزئیات، فلسفه طراحی توسان جدید

تجربه ای جدید

از لحظه در دست گرفتن فرمان و شروع حرکت تا پایان رانندگی، همگی لحظات متفاوت و لذت بخشی می باشد. توسان با ظاهری جدید، قدرت دینامیک بالا و رانندگی فوق العاده احساسات شما را بر می انگیزد. به تمامی جزئیات در طراحی و عملکرد خودرو توجه شده و شما در این امر احساس کمبود نخواهید کرد.

خروجی اگزوز دوگانه و ذوزنقه ای علاوه بر نمایش کیفیت خودرو تصویری از یک SUV پویا را ارایه می دهند.
باله ایرودینامیک عقب علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا بر قابلیت های رانندگی خودرو نیز می افزاید. چراغ ترمز سوم نیز در زمان توقف با عث می گردد خودروهای پشت با فاصله ای مطمئن از خودروی شما توقف نمایند.
چراغ های LED عقب علاوه بر زیبا کردن طراحی خودرو باعث افزایش وضوح خودرو شده و امنیت آن را بهبود می بخشد.